Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Noi, CND Turism- Vacanțe Speciale, apreciem decizia dumneavoastră de a deveni clientul nostru și recunoaștem că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt importante atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi. În acest scop, dorim sa cunoașteți ce date cu caracter personal colectăm, cum, în ce ocazii și pentru ce scopuri colectăm și utilizăm aceste date, și cui le putem transmite.

Acesta este motivul pentru care am decis să vă informăm prin această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica de Prelucrare a Datelor” sau „Politica”) referitor la următoarele aspecte:


Preluarea datelor dumneavoastră urmând a se efectua cu respectarea deplină a confidențialității acestor date dar și cu implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura această confidențialitate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) precum și a legislației aplicabile pe teritoriul României.

Prezenta Politică descrie ocaziile, scopurile și modalitățile în care noi prelucrăm anumite categorii de date ale dumneavoastră cu caracter personal:

Astfel, vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi cu atenție și a înțelege conținutul prezentei Politici. Vă rugăm să aveți in vedere că, în cazul în care intenționați să ne transmiteți date cu caracter personal ale unei altei persoane fizice (de ex., cu ocazia unei rezervări în numele unei alte persoane fizice, etc.), aveți dreptul să ne furnizați astfel de date doar după, și în măsura, în care ce ați obținut consimțământul acesteia în acest scop și doar după informarea persoanei respective privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal ale acesteia, incluzând scopurile menționate în prezenta Politică (noi pornind de la premisa că ați procedat în acest mod, nu ne asumăm răspunderea în cazuri contrare).

Societatea CND Management Solutions SRL,cu sediul în Intrarea Moneasa Nr. 1, Ap. 4,București, sector 1, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/12643/2005, Cod Unic de Înregistrare RO17793806, care operează site-ul vacantespeciale.ro („CND Turism-Vacanțe Speciale” sau „Operator/ul” sau „Noi”), este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal și entitatea care vă furnizează Serviciile.

Ne puteți contacta oricând la:

Adresă: Intrarea Moneasa Nr. 1, Ap. 4,București, sector 1, România

Nr. telefon: (+40) 21 313 84 60

E-mail: office@vacantespeciale.ro

Totodată, întrucât dorim să asigurăm o protecție sporită a datelor dumneavoastră, am decis desemnarea unui responsabil cu protecția datelor. Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau drepturile și obligațiile dumneavoastră în raport cu Noi cu privire la aceste date, puteți contacta Responsabilul nostru de protecția datelor.


Puteți contacta oricând Responsabilul cu protecția datelor la:

Adresă: Intrarea Moneasa Nr. 1, Ap. 4,București, sector 1, România

Telefon: (+40) 728 941 599

E-mail: dpo@vacantespeciale.ro.

Serviciile oferite de Noi NU sunt adresate în mod direct persoanelor cu vârstă mai mică de 18 ani, și de aceea nici nu colectăm/solicităm date cu caracter personal privind persoane cu această vârstă decât în măsura în care ne sunt furnizate datele cu caracter personal ale acestora de către reprezentanții legali ai acestora strict pentru scopurile menționate în prezenta Politică.

În cazul în care descoperim/suntem informați că am colectat date cu caracter personal privind persoane cu această vârstă fără a exista acordul reprezentanților legali ai acestora, vom verifica de îndată și, când legea cere acest lucru, fie (i) vom obține de îndată consimțământul expres al reprezentanților legali pentru a prelucra acestea date, iar, în caz de imposibilitatea de obținere a acestui consimțământ, (ii) vom șterge aceste informații din evidențele noastre și ne vom asigura de ștergerea acestora și din evidențele persoanelor noastre împuternicite/operatorilor noștri asociați.

Datele cu caracter personal” sunt datele care identifică o persoană fizică sau care fac referire la o persoană fizică identificabilă. Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi IP-ul computerului unei persoane fizice, adresa MAC a computerului sau telefonului mobil al unei persoane fizice, etc.), dar, dacă sunt asociate cu o persoană fizică, ne ajută să o putem identifica, și se circumscriu astfel noțiunii de ”Date cu caracter personal”.

Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de Date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Politica noastră este aceea de a colecta doar acele Date cu caracter personal ale dumneavoastră ca persoană fizică ce ne sunt strict necesare pentru a vă oferi cea mai bună experiență privind Serviciile oferite de Noi. Ca regulă generală, colectăm, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele Date cu caracter personal despre dumneavoastră:

În ce scouri și modalități prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal?

Noi prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal strict în scopul de a vă putea oferi Serviciile noastre, pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră, pentru a îți oferi asistență și suport atunci când ne contactezi și pentru a îți transmite cele mai noi oferte/promoții cu privire la Serviciile furnizate de noi, astfel cum vom menționa mai jos.

În anumite cazuri, vă vom solicita în mod direct să ne furnizați Datele dumneavoastra cu caracter personal, în alte cazuri vom avea acces la aceste date în mod indirect. În toate cazurile, dacă nu veți fi de acord cu prelucrarea lor, există riscul să nu vă putem furniza Serviciile solicitate pentru că ne va fi imposibilă executarea propriilor obligații legale și/sau contractuale.

Astfel, Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate in scopurile prevăzute la literele A), C), D), H) și J) din tabelul de mai jos ne sunt necesare în vederea fie a efectuării unei rezervări pentru unul din Serviciile furnizate de Noi, ori a încheierii sau executării contractelor încheiate cu dumneavoastră, fie pentru respectarea unei obligații legale ce ne incumbă, astfel ca refuzul dummneavoastra ca noi să prelucrăm aceste date poate determina imposibilitatea procesării rezervării sau încheierii unui raport contractual pentru Serviciile oferite de noi.

De asemenea, exceptând situația în care vă comunicăm alte instrucțiuni, Noi nu vă vom solicita și vă recomandăm să nu ne transmiteți/dezvăluiți nesolicitat, cu ocazia și/sau în legătură cu prestarea Serviciilor noastre, în alt mod, Date cu caracter personal sensibile (de ex., nelimitativ, numărul cardului de sănătate/securitate socială, codul numeric personal, date referitoare la originea etnică sau rasială, originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiune religioasă/convingeri filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea / date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, informații cu privire la sancțiuni administrative sau penale, sau la investigații penale în curs, care va privesc pe dumneavoastră și/sau pe alte persoane fizice). În cazul în care acest lucru se va întâmpla (eventual accidental) vom lua de îndată măsuri de ștergere/distrugere a Datelor cu caracter personal de mai sus din evidențele noastre.

Astfel, vă rugăm să regăsiți în cele ce urmează detalii cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele dumneavoastra:

Nr. crt. În ce scop prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal? Ce Date cu caracter personal prelucrăm, și în ce cazuri, modalități și scopuri?

Care este temeiul juridic al prelucrării Datelor cu caracter personal?

Date pe care ni le furnizați direct
A.

Rezervări online pe Site-ul nostru pentru Serviciile furnizate de Noi

Colectăm Datele dumneavoastră cu caracter personal când efectuați o rezervare pe Site-ul nostru pentru Serviciile furnizate de Noi. Astfel, putem onora o rezervare doar dacă ne furnizați următoarele Date cu caracter personal:

 • Numele și prenumele

 • Adresa de email

 • Număr de telefon (în măsura în care îl furnizați în mod voluntar)

 • Orice alte informații pe care ni le furnizați în mod voluntar când efectuați rezervarea

În măsura în care optați pentru efectuarea unei rezervări pentru a vă înscrie în Programul Work and Travel, vom putea proceda la solicitarea dumneavoastră doar în măsura în care ne furnizați următoarele Date:

 • Nume și prenume

 • Anul de studiu, universitatea/facultatea și orașul în care este aceasta situată precum și anul de studiu

 • Adresa de email

 • Număr de telefon (în măsura în care îl furnizați în mod voluntar)

Furnizarea acestor Date este necesară pentru a putea înregistra rezervarea în sistemul nostru și pentru a vă putea comunica procesarea rezervării astfel încât să puteți beneficia de cea mai bună experiență când vizitați Site-ul nostru.

Interesul nostru legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor), în scopul gestionării rezervării solicitate de dumneavoastră

Executarea contractului pentru furnizarea Serviciilor noastre, respectiv înregistrarea și procesarea cererii dumneavoastră de rezervare (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

B.

Formular solicitare ofertă de preț

Colectăm Datele dumneavoastră cu caracter personal când ne contactați utilizând formularul de cerere ofertă de preț pentru Serviciile de transport. Astfel, putem onora cererea dumneavoastră doar dacă ne furnizați următoarele Date cu caracter personal:

 • Numele și prenumele persoanei de contact

 • Adresa de email

De asemenea, în măsura în care ne solicitați prin alte modalități de comunicare (email, telefon, direct la sediul nostru) transmiterea unor oferte pentru unele din Serviciile furnizate de Noi, vă vom solicita următoarele Date cu caracter personal:

 • Numele și prenumele persoanei de contact

 • Adresa de email

 • Numărul de telefon

Furnizarea acestor Date este necesară pentru a putea ține legătura cu dumneavoastră în măsura în care ne mai sunt necesare informații suplimentare pentru transmiterea ofertei de preț solicitată, scopul nostru fiind acela de a vă transmite cea mai bună ofertă de Servicii adaptată necesităților dumneavoastră.

Interesul nostru legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru a gestiona solicitarea dumneavoastră astfel încât să vă putem transmite oferta adaptată necesităților dumneavoastră

C.

Furnizarea Serviciilor/Emiterea documentelor financiar-contabile aferente Serviciilor comandate de dumneavoastră/ Plata Serviciilor noastre

Vom prelucra următoarele Date cu caracter personal în scopul furnizării Serviciilor precum si a emiterii facturilor aferente Serviciilor furnizate de Noi:

 • Numele și prenumele dumneavostră

 • Adresa de domiciliu

 • Nume, prenume și data nașterii persoanelor cu vârstă mai mică de 18 ani, pentru a putea beneficia de eventuale reduceri la Servicii, doar în măsura în care reprezentantul/ții furnizează în mod voluntar acestor date

 • Adresa de email

 • Numărul de telefon

De asemenea, atunci când optați pentru plata online a contravalorii Serviciilor noastre utilizând cardurile bancare prin intermediul furnizorului nostru, prelucrăm următoarele Date:

 • Adresa de email pentru a vă comunica prin intermediul furnizorului nostru notificarea automată cu privire la înregistrarea comenzii dumneavoastră (inclusiv detaliile cu privire la modalitatea prin care puteți accesa site-ul furnizorului nostru pentru a putea efectua plata online a contravalorii Serviciilor comandate)

Totodată, detaliile cardului (tipul cardului, numărul cardului, numele titularului, data expirării și codul Card Secure Code sau Card Verification Code) pe care îl folosiți pentru a plata online a contravalorii Serviciilor comandate de dumneavoastră prin intermediul cardurilor bancare nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către Noi, ci doar de către furnizorul nostru (entitatea de autorizare a tranzacției), despre a cărei identitate veți fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosiți pentru plata online.

Executarea contractului, pentru furnizarea Serviciilor noastre (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Interesul legitim, pentru a beneficia de reduceri la serviciile de cazare/transport, pentru a ține legătura cu dumneavoastră în scopul furnizării Serviciilor precum și pentru a vă aduce la cunoștință eventualele noutăți cu privire la aceste Servicii

Executarea unui contract, respectiv pentru a asigura suportul necesar procesării de către partenerii noștri de afaceri autorizați să intermedieze plata Serviciilor noastre comandată de dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Îndeplinirea unei obligații legale impusă de prevederile legale aplicabile în domeniul financiar-contabil (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor)

D Participarea la Programul Summer Work&Travel

Dacă decideți să faceți parte din Programul Work&Travel și, pe cale de consecință, să beneficiați de avantajele furnizate de acesta, vom prelucra următoarele Date:

 • Date de contact: nume, prenume, număr de telefon și adresa de e-mail, nume, prenume și numărul de telefon al unuia din părinții tăi. Aceste date ne sunt necesare pentru contactarea ta în vedere finalizării procesului de participare la Program, sau pentru a-l contact pe unul din părinții dumneavoastră în caz de urgență;

 • Date de identificare (data din cartea de identitate și pașaport), respectiv nume, prenume, data și locul nașterii, domiciliul sau adresa de reședință, codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate sau ale pașaportului, orice alte date menționate în cartea de identitate sau pașaport; datele menționate pe carnetul de student sau datele menționate pe adeverința de student (ca de exemplu, denumirea instituției de învățământ superior în cadrul căreia ești înscris, specializarea, anul absolvirii, durata studiilor); imaginea (fixată pe o fotografie tip pașaport), istoricul vizelor în SUA. Aceste date ne sunt necesare pentru participarea dumneavoastră la Program;

 • Rezultatul testului de cunoștințe de limba engleză raportat la participarea dumneavoastră la un program desfășurat pe teritoriul SUA sau concluziile rezultate în urma interviului purtat cu dumneavoastră precum și aprecierile și notițele pe care le facem în etapa strângerii documentelor necesare pentru participarea dumneavoastră la Program;

 • Alte informații suplimentare colectate pe perioada procesul de înscriere în Program ca de exemplu fără a se limita la informații ce pot fi obținute de pe profilul creat de dumneavoastră pe diverse rețele sociale ca de exemplu facebook, google, instagram, youtube, twitter. Aceste date vor fi obținute în măsura în care considerăm necesar fundamentarea cererii dumneavoastră pe informații suplimentare cu privire la îndeplinirea condițiilor impuse de sponsorul Programului pentru a putea participa la Program.

Interesul nostru legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor), în scopul gestionării participării dumneavoastră la Programul Work&Travel

Executarea contractului pentru furnizarea Serviciilor noastre, respectiv înregistrarea și procesarea cererii dumneavoastră de rezervare (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

E Transmiterea prin email/sms de comunicări comerciale (newsletter) cu privire la Serviciile oferite de Noi

În cazul în care decideți să vă abonați la newsletter-ul nostru prin înscriere pe Site la rubrica Newsletter sau în cazul în care ați beneficiat anterior de Serviciile noastre, Noi vom prelucra următoarele date:

 • Adresă de email

 • Număr telefon,

cu scopul de a vă transmite ultimele noutăți/promoții cu privire la Serviciile noastre.

Dacă nu mai doriți să primiți noutăți de la Noi, vă puteți oricând dezabona prin accesarea link-ului de dezabonare existent în mesajele transmise de Noi sau prin transmiterea unui email la adresa office@vacantespeciale.ro cu mesajul “Dezabonare newsletter”.

De asemenea, în măsura în care veți decide să ne furnizați acordul cu privire la primirea din partea noastră de comunicări comerciale referitoare la Serviciile furnizate de Noi, vom putea să te ținem la curent cu ultimele noutăți referitoare la evenimentele la care vom participa și/sau Serviciile furnizate de noi.

Vă rugăm să aveți în vedere că vă puteți oricând retrage consimțământul pentru primirea de comunicări comerciale prin accesarea link-ului de dezabonare existent în mesajele transmise de Noi sau prin transmiterea unui email la adresa office@vacantespeciale.ro cu mesajul “Dezabonare newsletter”.

Interesul nostru legitim, respectiv în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite de Noi (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Consimțământul dumneavoastră cu privire la primirea de comunicări comerciale (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor)

F Promovarea Serviciilor furnizate de Noi

CND Turism-Vacanțe Speciale publică pe pagina sa Facebook imagini/filme despre o varietate de evenimente publice în scopul promovării noastre în rândul comunității facebook.

Dacă nu este vorba de înregistrarea unui eveniment public, vom solicita întotdeauna consimțământul scris al persoanei vizate înainte de publicarea imaginilor pe rețele sociale unde avem cont creat.

Astfel, imaginea dumneavoastră, mărturiile testimoniale cu privire la Programul Summer Work&Travel și/sau alte Servicii, vor fi prelucrate doar în măsura în care ați decis să ne furnizați consimțământul, în scopul publicării unor fotografii/materiale video/materiale audio ce conțin imaginea dumneavoastră/mărturiile, testimonialele, declarațiile dumneavoastră pe conturile noastre de pe diverse rețele sociale (ca de exemplu facebook, google, instagram, youtube, twitter) și/sau pe Site-urile deținute/administrate de Noi și/sau pe diverse afișe ce vor fi distribuite în zone publice (panouri, târguri/expoziții/conferințe/diverse evenimente la care decidem să participăm) și/sau pe diverse pliante ce vor fi comunicate prin poștă/curier sau direct persoanelor interesate și/sau în media (televiziune, radio, internet, presă), în scopul promovării Programului Summer Work&Travel și/sau alte Servicii.

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul astfel acordat prin aceleași căi prin care a fost acordat inițial consimțământul. Vă rugăm să aveți în vedere că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Consimțământul reprezintă manifestarea voluntară și categorică a voinței persoanei vizate, bazată pe informații adecvate, și care exprimă în mod clar acordul dumneavoastră la gestionarea integrală sau limitată numai la anumite operațiuni a datelor proprii.

Interes legitim, respectiv în scopul promovării și îmbunătățirii Serviciilor oferite de noi (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Consimțământul dumneavoastră, în scopul promovării și îmbunătățirii Serviciilor oferite de noi (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor)

G.

Soluționarea de cereri, întrebări și/sau reclamații ale persoanelor fizice

Când primim cereri, întrebări sau reclamații de la persoane fizice, prelucrăm următoarele Date cu caracter personal ale acestora:

 • Nume și prenume

 • Adresa de email

 • Numărul de telefon

Prelucrarea acestor Date e necesară pentru a avea ține o evidentă a acestor cereri, întrebări, reclamații, pentru a face dovada acestora, pentru a vă ține la curent cu stadiul solutionării acestora și pentru a vă transmite răspunsul nostru la acestea.

Interes legitim, în scopul îmbunătățirii Serviciilor noastre, astfel încât atunci când veți dori să vă furnizăm unele din Serviciile noastre, să beneficiați de cele mai bune oferte (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)
H.

Raportări

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru pregătirea și depunerea situațiilor și documentelor financiar-contabile și fiscale prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare. Îndeplinirea unor obligații legale, pentru conformarea cu obligațiile impuse de prevederile legale aplicabile în materie fiscală și financiar-contabilă (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor)
I.

Formularea de acțiuni/apărări în justiție

Pentru a ne proteja drepturile legale și interesele legitime, putem prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal necesare formulării/exercitării de acțiuni/apărări în justție, și a documentației și altor demersuri legale aferente acestora, în raport cu instanțe/autorități/instituții/alți terți, .

Interes legitim, respectiv asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale noastre (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)
J. Furnizarea de informații și documente în proceduri/investigații în raport cu autorități/instituți/alte entități competente legal În cazul unor: (i) solicitări exprese ale ale autorităților/instituțiilor/altor entități competente legal în cadrul unor proceduri/investigații formale; ori (ii) necesității îndeplinirii unor obligații legale de informare/raportare către autorități/instituții/alte entități competente legal ce ne revin - vom furniza în mod excepțional și conform legii exclusiv Datele dumneavostră cu caracter personal solicitate în mod expres de aceste autorități sau instituții sau care trebuie să fie furnizate acestor autorități/instituții/entități conform legii și vom documenta aceste demersuri în scop de probă. Îndeplinirea unei obligații legale, respectiv pentru conformarea cu obligațiile specifice impuse de prevederi legale referitoare la, de ex., nelimitativ, prevenire și protecție împotriva fraudelor, spălării banilor, actelor de terorism, etc. (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)
Date pe care le colectăm automat
K

Cookie-uri și tehnologii similare

Publicitate comportamentală online

Când navigați pe Site-ul nostru putem folosi cookie-uri și alte tehnologii similare care colectează automat Date cu caracter personal ale dumneavoastră pentru: (i) funcționarea optimă a Site-ului, (ii) a obține anumite informații despre acțiunile dumneavoastră pe Site-ul nostru, (iii) a ne îmbunătăți Site-ul, de ex., nelimitativ, prin estimarea audienței și a tipurilor de utilizări pe Site, recunoașterea dumneavoastră când reveniți pe Site-ul nostru, etc.).

De asemenea, putem folosi cookie-uri sau alte tehnologii similare furnizate de partenerii noștri pentru a vă transmite oferte personalizate cu privire la Serviciile furnizate de Noi.

Astfel, pe baza navigărilor pe Site-ul nostru, monitorizat prin cookie-uri, îți vom furniza reclame on-line la unele dintre Serviciile noastre care te pot interesa. Pe baza informațiilor despre navigarea ta în Site, te vom încadra într-un grup de interes cu alți clienți similari, ca și comportament de navigare, și îți vom livra astfel reclame (bannere) pe baza acelor interese.

În acest sens, te rugăm să ai în vedere că, cu ajutorul cookie-urilor sau altor tehnologii similare ale partenerilor noștri, Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt supuse unor procese decizionale automatizate (inclusiv crearea unor profiluri) prin intermediul furnizorilor noștri Facebook Ads, Google Analytics și Google Ads constând în realizarea unor liste (persoane cu interese comune puse laolaltă) cu scopul de a putea livra reclame țintă către un anumit grup de persoane (informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată). Mai mult, Datele colectate de partenerii noștri sunt anonime pentru Noi.

Pentru mai multe detalii cu privire la colectarea automată de Date cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor aferente Site-ului nostru precum și modalitatea de a refuza aceste cookie-uri și/sau tehnologii similare, vă invităm să consultați Politica de utilizare cookie-uri si tehnologii similare publicată pe Site-ul nostru.

Interes legitim (pentru a asigura funcționarea optimă a Site-ului nostru și pentru îmbunătățirea Serviciilor noastre)

Consimțământul dumneavoastră, pentru cookie-urile care monitorizează comportamentul dumneavoastră pe Site (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor)

L

Mentenanța și securizarea Site-ului nostru

Pentru mentenanța și securizarea Site-ului nostru, putem prelucra Date cu caracter personal ale persoanelor fizice vizitatori ai acestui Site constând în următorii identificatori online:

 • Adresa IP;

 • Adresa MAC;

 • Browser-ul de Internet utilizat la vizitarea Site-ului nostru;

 • versiunea sistemului de operare al dispozitivului utilizat de vizitatorul Site-ului nostru pentru conectarea la Internet cu ocazia vizitării Site-ului nostru;

 • Date de protocol IT (de ex., HHTP/HTTPS);

 • Localizarea dispozitivului utilizat de vizitatorul Site-ului nostru pentru conectarea la Internet cu ocazia vizitării Site-ului nostru (dacă este activată vreo aplicație de geo-localizare). Te rugăm să reții că majoritatea dispozitivelor îți oferă opțiunea de a dezactiva serviciile de geo-localizare chiar din setările dispozitivului respective.

Mai exact, prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

 • a asigura buna funcționare a Site-ului nostru:

 • afișarea corectă a conținutului Site-ului nostru;

 • îmbunătățirea Site-ului nostru;

 • parametrarea dispozitivului de pe care vă conectați la Site-ul nostru;

 • a asigura securitatea Site-ului nostru și a vă proteja împotriva fraudelor/breșelor de securitate IT în ceea ce privește Site-ul nostru;

 • identificarea și remedierea eventualelor defecțiuni care împiedică utilizarea Site-ului nostru.

Interes legitim, respectiv implementarea și menținerea măsurilor de securitate a Site-ului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Date cu caracter personal ale dumneavoastră pe care le colectăm din alte surse
M. Navigare pe rețele sociale

CND Turism-Vacanțe Speciale este prezent pe portalul comunității Facebook (inclusiv Meesanger și Instagram) pentru a partaja conținutul Site-ului nostru și pentru a da posibilitate clienților actuali și potențiali să se informeze despre cele mai recente promoții ale noastre.

Dacă ne dați like pe pagina noastră de Facebook (intitulată “Vacanțe Speciale”), vom utiliza această Dată cu caracter personal a dumneavoastră pentru a putea comunica cu dumneavoastră și, eventual, pentru a va putea transmite oferte personalizate la contul dumneavoastră de Facebook prin utilizarea serviciului de audiențe personalizate bazate pe liste de clienți.

Dacă doriți informații suplimentare despre felul în care platforma Facebook vă prelucrează Datele cu caracter personal, vă rugăm să vizitați secțiunile relevante (în prezent „Confidențialitate” și „Condiții și politici”) pe Site-ul: www.facebook.com.

Astfel, vă rugăm să țineți cont că este obligația platformei Facebook pentru a asigura respectarea legislației și reglementărilor aplicabile în domeniul protecției datelor.

Consimțământul persoanei vizate, respectiv transmiterea de oferte personalizate pe Facebook - prin utilizarea serviciului de audiențe personalizate bazate pe liste de clienți. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor)
N Promovarea Serviciilor noastre

Site-ul nostru utilizează un plugin al rețelei sociale Facebook în scopul promovării numelui și serviciilor noastre precum și în scopul de a fi în permanent în contact cu clienții noștri, acestea fiind astfel utilizate în interesul nostru legitim.

Vă rugăm să țineți cont că este obligația furnizorului respectivelor rețele sociale pentru a asigura respectarea legislației și reglementărilor aplicabile în domeniul protecției datelor.

Astfel, ca operator al Site-ului, nu avem cunoștință de conținutul datelor transmise sau utilizarea lor de către Facebook. Nu știm când ați dat click pe un buton. Pentru mai multe informații despre modul în care Facebook folosește informațiile dumneavoastră, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate a Facebook [http://de-de.facebook.com/policy.php#.

Interes legitim (în scopul îmbunătățirii Serviciilor noastre) (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)


În cazul în care vom decide să prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele mai sus-menționate, respectiv
în bazaconsimţământului dumneavoastră conform art. 6, alin. (1), litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General privind protecția datelor, vă vom transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, liber, specific, și informat în condițiile prevăzute în respectivul regulament.

Stocăm Datele dumneavoastră cu caracter personal strict pentru perioadele necesare îndeplinirii fiecăruia dintre scopurile pentru care aceste date sunt colectate conform prezentei Politici, conform politicii noastre de retenție a Datelor cu caracter personal și legilor aplicabile (de ex., legislația specială și generală aplicabilă în materie de arhivare).

Pentru a determina perioada adecvată pentru stocarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, ținem cont de cantitatea, natura și sensibilitatea lor, de potențialul de risc de vătămare rezultat din prelucrarea și dezvăluirea neautorizate, scopurile pentru care prelucrăm aceste date și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace mai puțin intruzive, cerințele legale aplicabile care ne impun stocarea pentru anumite perioade de timp, și orice practici convenite în domeniu privind durata de păstrare a informațiilor, precum și modalitatea în care ne putem asigura ca datele prelucrate sunt corecte și actuale.

În cazul în care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal evidențiate în tabelul de mai sus, vom prelucra aceste date până la realizarea scopurilor menționate sau până la data retragerii consimțământului dumneavoastră, oricare dintre aceste date intervine prima, cu excepția cazului în care avem obligația legală să reținem aceste date pentru o perioadă mai lungă.

La finalul perioadelor de retenție stabilite mai sus, când CND Turism-Vacanțe Speciale nu mai are motive legale, interese legitime, ori consimțământul dumneavoastră de a vă prelucra Datele cu caracter personal (în cazurile aplicabile), aceste date vor fi șterse din evidențele noastre în conformitate cu procedurile noastre interne, care pot implica și arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestor date.

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv pentru crearea de profiluri.

Scopul nostru este acela de a vă oferi cea mai bună experiență când apelați la Serviciile noastre și, pentru a face acest lucru, putem acorda acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal unora dintre angajații noștri care si-au asumat obligații de confidențialitate în legătura cu datele cu caracter personal la care au acces în exercitarea atribuțiilor lor, și partenerilor de afaceri pe care i-am selecționat cu responsabilitate, strict în măsura necesară pentru ca aceștia să-și poată îndeplini obligațiile contractuale asumate față de noi.

Atunci când externalizăm anumite activități/servicii/obligații care presupun prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal către partenerii noștri de afaceri depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica în prealabil dacă aceștia asigură protecția datelor dumneavoastră prin măsuri stricte tehnice și de securitate și încheiem cu fiecare dintre aceștia contracte (separate sau în formă de acte adiționale) de prelucrare a acestor date. Astfel, Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pe care le divulgăm către partenerii noștri de afaceri sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care le sunt necesare pentru prestarea respectivelor activități/servicii/obligații și le interzicem acestora să le utilizeze în vreun alt scop fără informarea și acordurile necesare conform legii.

Unii dintre acești parteneri de afaceri sunt terți care nu au rolul de a prelucra date cu caracter personal ale dumneavoastră, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor/activităților/obligațiilor sau în interacțiunile lor cu noi (de ex., societăți care prestează servicii de întreținere tehnică, auditori financiar-contabii, consultanți juridici, etc.).

Mai exact, transmitem unele date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea funcțiilor și serviciilor necesare desfășurării activității noastre cum ar fi:

Împărtășim datele dumneavoastră cu partenerii noștri și în scopuri de marketing

Pentru a-ți oferi Servicii personalizate intereselor și preferințelor dumneavoastră, prelucrăm anumite date cu unii parteneri care ne ajută să vă adresăm ofertele personalizate, cum ar fi: (i) prelucrarea datelor prin platforma Facebook pentru a-ți transmite oferte personalizate, sau (ii) prelucrarea datelor pentru a-ți transmite ofertele personalizate bazate pe publicitatea comportamentală online derulate cu Google Ads.

Transmiterea Datelor cu caracter personal către autorități/instituţii publice sau organe judiciare

Putem transmite unele din Datele dumneavoastră cu caracter personal către autorități/instituții publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. pentru investigarea fraudelor; prevenirea și combaterea spălării banilor; depunerea declarațiilor/situațiilor financiar-contabile la autoritățile financiar-fiscale,iIndicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței public dacă supectăm că ați fost implicați sau afectați într-un incident care implică un comportament criminal sau potențial criminal, dacă suspectăm că s-a comis o fraudă sau o infracțiune cibernetică, dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate față de noi sau față de terți, etc.), sau către instanțe judiciare atunci când ne apărăm în justiție.

Reorganizarea activității noastre

Putem transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal către terți în eventualitatea unei reorganizări, fuziuni, înstrăinarea participațiilor în cadrul societății care operează Site-ul nostru, asocieri sau înstrăinarea unei părți sau a întregii activități de afaceri. Pentru acest scop, ne vom asigura că orice potențial cumpărător va urmări și va implementa măsurile tehnice și de securitate necesare pentru protecția Datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar părțile vor semna în prealabil un contract de prelucrare a Datelor cu caracter personal pentru scopul tranzacției/lor.

Ca regulă generală, Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi stocate sau transferate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”).

Totuși, unele Date ale dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi transferate către partenerii noștri care ne ajută să vă furnizăm cele mai bune Servicii și sunt situați în afara spațiului Uniunii Europene. Însă, cu fiecare dintre acești parteneri am depus eforturi rezonabile pentru a ne asigura că sunt implementate măsuri adecvate de protecție a datelor dumneavoastră. În concret, acești parteneri sunt:

 1. Partenerii noștri cu ajutorul cărora vă furnizăm Serviciile conform cerințelor dumneavoastră, cu care am încheiat acorduri care conțin Clauze Contractuale Standard aprobate de către Comisia Europeană care asigură o protecție adecvată;

 2. Sponsorii situați pe teritoriul SUA care asigură participarea dumneavoastră la Programul Summer Work and Travel, cu care am încheiat acorduri care conțin Clauze Contractuale Standard aprobate de către Comisia Europeană care asigură o protecție adecvată;

 3. Furnizorul nostru de servicii cloud care ne ajută să gestionăm rezervările precum și procesul de facturare al Serviciilor furnizate de Noi. Acesta utilizează pentru furnizarea serviciilor sale infrastructura Amazon Web Services situată pe teritoriul SUA (în afara spațiului UE), însă toate serverele și infrastructura IT ale Amazon dețin certificarea PrivacyShield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) la secțiunea non-HR, asigurând astfel un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal, recunoscut de Comisia Europeană;

 4. Furnizorul nostru de servicii de analiză Google Analytics deține certificarea PrivacyShield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) la secțiunea non-HR, asigurând astfel un nivel adecvat de securitate a datelor, recunoscut de Comisia Europeană;

 5. Furnizorii noștri cu ajutorul cărora vă transmitem oferte personalizate (Google Ads și Facebook) care dețin certificarea PrivacyShield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) la secțiunea non-HR, asigurând astfel un nivel adecvat de securitate a datelor, recunoscut de Comisia Europeană

 6. International Air Transport Association, în scopul emiterii biletelor de avion, care are sediul într-o tară în privința căreie Uniunea Europeană a emis o decizie privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal.

Daca vom transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal și către alți parteneri/ furnizori situați în state care nu asigură un nivel adecvat de protecție, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare și posibile în mod rezonabil pentru a ne asigura că respectivii parteneri/furnizori respectă termenii și condițiile stabilite în această Politică. Astfel, ne vom asigura ca astfel de transferuri respectă prevederile legislației Uniunii Europene cu privire la protecția datelor cu caracter personal fie prin implementarea unor Clauze Contractuale Standard aprobate de către Comisia Europeană care asigură o protecție adecvată, prin implementarea unui transfer către o entitate care deține certificarea PrivacyShield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) în cazul unui transfer realizat către SUA, sau prin alte modalități prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

Măsuri tehnice și organizatorice necesare au fost implementate pentru a asigura un nivel adecvat de siguranță pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Asemenea măsuri includ fără a se limita la acces restricționat la sistemele fizice și la sistemele IT (de exemplu, pe bază de roluri), realizarea de back-upuri regulate, firewall și programe antivirus pe fiecare sistem/server, securitate fizică și a mediului a centrelor de date, camerelor de servere și alte zone unde sunt stocate Datele, măsuri de control al securității rețelelor, obligații de confidențialitate.

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de afaceri care pot avea acces la Date cu caracter personal ale dumneavoastră în contextul serviciilor furnizate nouă gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrare.

De asemenea, în cazul plății online a Serviciilor noastre prin intermediul cardurilor bancare, furnizorul nostru folosește tehnologia de criptare SSL (Secure Socket Layer) pentru protecția datelor. Orice informație furnizată pe această cale de persoane vizate este criptată automat și protejată pe timpul transmiterii ei prin rețea. Odată ce informația ajunge pe serverul furnizorului nostru, este decriptată folosind o cheie privată unică. SSL permite browserului dumneavoastră să se conecteze la o pagină web și să selecteze în mod transparent și de comun acord cu serverul un canal de comunicații securizat. SSL este sistemul de tranzacții securizate cel mai utilizat și cel mai popular în prezent.

În cazul în care va exista o breșă de securitate care implică Datele dumneavoastră, vom face toate notificările și vom adopta toate măsurile necesare prevăzute de prevederile legale în vigoare.

Transmiterea de informații pe Internet nu este în întregime sigură și, când ne trimiteți informații/Date cu caracter personal pe această cale (de ex., prin email, prin intermediul Site-ului nostru, sau prin orice alt mijloc), vă asumați riscuri.

Nu putem fi responsabili pentru niciun tip de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dumneavoastră ca rezultat al deciziei dumneavoastră de a ne transmite informații pe Internet orin orice mijloace, în afară de obligațiile noastre legale imperative (inclusiv în domeniul protecțiai Datelor cu caracter personal) și de cele asumate prin contractele încheiate cu dumneavoastră.

În contextul prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la Datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de Date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către noi ca operator de date;

 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat): aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către noi ca operator de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor și/sau intereselor noastre legitime în justiție;

 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să ne permită nouă ca operator să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care noi, ca operator de date nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale noastre ca operator de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat nouă ca operator de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

 8. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) situată înB-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon +40.318.059.211 / +40.318.059.212, email anspdcp@dataprotection.ro și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate oricând. În acest scop, puteți adresa solicitări în scris, datate și semnate la adresa sediul nostru social din: Intrarea Moneasa Nr. 1, Ap. 4,București, sector 1, România, sau prin email la:dpo@vacantespeciale.ro.

Indiferent de tipul solicitării privind exercitarea unui drept conform celor de mai sus, vă vom răspunde la solicitare în cel mult 1 (o) lună de la solicitare, exceptând situația în care avem nevoie de o durată mai extinsă pentru a vă răspunde (maxim 3 (trei) luni de la primirea solicitării) ținându-se seama de complexitatea și numărul solicitărilor primite. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea solicitării, prezentând și motivele întârzierii.

Precizăm totodată faptul că exercitarea drepturilor de către persoana vizată este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci vă vom putea percepe o taxă rezonabilă, care se bazează pe costurile administrative.

Dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsul nostru, puteți face o plângerecătre ANSPDCP. Mai multe informații despre procedura aferentă plângerilor adresate puteți găsi pe Site-ul ANSPDCP accesând următorul link: http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor .

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Pentru orice nelămuriri, clarificări sau orice detalii de care aveți nevoie cu privire la prezenta Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal vă puteți adresa Responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa poștală a sediului nostru social, la adresa de email: dpo@vacantespeciale.ro, sau la nr. de telefon: 0728941599.

ACTUALIZAREA POLITICII

Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor este supusă modificărilor ulterioare (de ex., din cauza modificărilor legislative și de practică în materie, ori a modificărilor în activitățile noastre de afaceri, etc.), ultima versiune a Politicii fiind afișata pe Site-ul nostru. În măsura în care doriți să vi se comunice o versiune anterioară a Politicii noastre, ne puteți transmite o solicitare la urmatoarea adresa de email: dpo@vacantespeciale.ro.

În cazul în care vom efectua modificări minore ale Politicii noastre de Prelucrare a Datelor (ce nu se referă la modificarea de categorii de date prelucrate, tipuri de prelucrări, scopuri și modalități de prelucrare), vom actualiza această Politică cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dumneavoastră va fi guvernată astfel de prevederile noii versiuni a Politicii de prelucrare a Datelor doar de la data efectivă a acesteia.

În cazul în care vom efectua modificări majore ale Politicii noastre de prelucrare a Datelor (ce se referă la modificarea de categorii de date prelucrate, tipuri de prelucrări, scopuri și modalități de prelucrare), vă vom informa în prealabil despre această modificare fie via e-mail (dacă este posibil), fie prin publicarea unui anunț în acest sens pe Site-ul nostru.

Ori de câte ori este necesar conform legii, vom obține consimțământul dumneavoastră expres, specific, informat și în scris anterior prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri și modalități decât cele pentru care am obținut consimțământul dumneavoastră anterior.

Prezenta Politică se completează cu Politica de utilizare cookie-uri și alte tehnologii similare disponibilă pe Site-ul nostru.